Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

В тази статия ще ви предоставим кратко ръководство за работа с Google Analytics – стъпка по стъпка и начин за имерване на вашия SEO успех.

За успеха на една SEO кампания може да се съди по органичното търсене от търсачките и посетените целеви страници на изследвания сайт. Най-добрия инструмент за измерване и анализ на посочените параметри е Google Analytics.

1. За да измерите първия параметър трябва да видите ключовите думи по които хората намират сайта ви при търсене без препращащите линкове.

Това може да стане като кликнете в лявото меню в раздел Източници на трафик (1) и под Търсене (2) натиснете Органично (3). Отбележете Основна величина: Ключова дума (4)

Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

Освен това може да анализирате получения списък, като го свързвате с Вторична величина (5), като посетители, целеви страници, източник на трафик и съдържание. И накрая ще се появи пълен преглед на ключовите думи от органично търсене в търсачките (6).

Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

2. За да видите втория параметър – целевите страници, които се посещават директно при органично търсене в търсачките може да натиснете бутона „Целева страница(7) като основна величина.

След това ако желаете може да добавите получените  списъци към SEO таблото за да прегледате информацията по-късно.  Просто щракнете върху връзката  Добави към таблото (8), която е  в горното меню под заглавието.  Ще се отвори една кутия в която има падащо меню. Изберете  „Ново табло за управление(9)  и го кръстете  SEO табло, например. Под него отбелязваме двете отметки (10);  (11)  да са включени и натискаме Добавяне към таблото за управление (12).

Как се работи с Google Analytics

Практично ръководство стъпка по стъпка за работа с Google Analytics

Има и втори,  по-бърз начин, когато желаете да запаметите дадена таблица. Просто натиснете горе Пряк Път (13). Това е Бета услуга в Google Analytics за момента.

Когато искате да видите запаметените преки пътища или таблата за управление,  просто влезте от най-гормото меню с жълтата лента в Начална страница (14)  и ще видите вашите табла в лявата лента на платформата (15) . Така ще имате доклад от времето,   когато сте го запаметили в Google Анализ.

Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

3. Искате ли да изпрати този доклад на вашия клиент или шеф кликнете върху бутона имейл (16)  в началното меню.

Експорт на данни в Google Analytics

Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

Попълнете имейла на който искате да го изпратите и изберете формат (17) (може да се различни формати за електронни таблици или PDF).  Можете да ги изпращате и автоматично на регулярна основа (18) (всяка седмица или всеки месец) или можете просто да ги изпратите конкретно един път.  Не забравяйте да оставите,  кратко съобщение до получателя.  Накрая щракнете върху Изпрати (19), и когото изпратите доклада ще имате копие, предоставено като прикачен файл.

Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

Измерване на SEO успеха, чрез Google Analytics

Когато извадите подобни доклади преди започване на SEO кампанията и след това се надявам, че лесно ще може  да измерите  SEO успеха на вашия сайт или да шашнете някой клиент с изчерпателен доклад.

No Responses