Интернет маркетинг план

За да е успешен Вашия бъдещ,  онлайн бизнес е необходимо да се направи проучване на пазарната ниша в Интернет пространството.  Да се види какво предлага конкуренцията и какво търси потенциалната онлайн аудитория?

За да е успешна предстоящата оптимизация на Вашия сайт, трябва да се проучат най-търсените  ключови думи,  които същевременно са с по-малка конкуренция.  Да се избере успешен домейн за който следва да проверите стотици имена, дали вече не са заети?

Ако имате Уеб сайт е  добре да се види дали притежава подходящата функционалност, разбираема структура и дали се харесва на аудиторията създавайки необходимото потребителско изживяване.

Всичко това се нуждае от работа по план в който да са формулирани целите и задачите на Вашата онлайн кампания. Това е необходимо за да може според съставената стратегия и бюджет на кампанията, да се подбере  най-подходящия за Вас микс от рекламни услуги.

Хубавият Интернет маркетинг план не е задължително да е дълъг, а е нужно да бъде ясен,  да върши работа и да предоставя информация относно следните моменти:

1. Маркетингово проучване на пазара
Тази точка от нашия Интернет маркетинг план следва да предостави данни за онлайн пазара. Каква е неговата динамика и сезонност, данни за потенциалите клиенти и целевите пазарни ниши. Намиране на пазарна ниша с по-малко конкуренция за Вашия онлайн бизнес. Какви продукти търсят клиентите? Предлага ли някой друг такъв продукт?

2. Проучване на конкуренцията
Оценка на конкурентите сайтове в избраната ниша и какво не предлагат те, което можем да предложим ние?  В крайна сметка да отговорим на въпроса защо клиентите  да изберат нас, вместо конкуренцията?

3. Дефиниране на целта и мисията на сайта?
След точното дефиниране на продукта,  следва да определим с какво той ще е полезен и различаващ се от останалите.

4. Проучване за ключови думи и избор на домейн
Имайки в предвид целта на сайта генерираме стотици думи и проверяваме числото на месечно търсене за всяка една от тях за да изберем десетте основни ключови думи с най-голямо търсене и най-малка конкуренция. Избрания домейн може да включва ключова дума или собствено име за изграждане на нов бранд, но при всички случай трябва да отговаря на концепцията и дизайна.
При вече действащ сайт е необходимо да се направи анализ на класирането и кои ключови думи носят печалби.

5. Проектиране на сайта
Освен логото и дизайна трябва да се оцени функционалността на сайта така , че да е удобен,  да дава гаранции и вдъхва доверие на клиента?

6. Разработване на стратегии,  ценова политика, промоции и рекламни кампании.
От събраната информация ще установите  правилното ценообразуване на продукта за получаване на най-голяма популярност,  съобразно отпуснатия бюджет.  Следва да се определят подходящи тактики за популяризация на сайта: оптимизация за търсещи машини, регистрация в директории и портали, размяна на банери, публикации в социални мрежи, платена реклама,  партньорски програми или директно разпространение  по пощата и Skype съобщения.

7. График за изпълнение на маркетинг целите.
За да е ефективно нещо, то трябва да може да се измерва. Поради това е необходимо да определим начините на измерване на маркетинг целите и последователността на изпълнението им.
Нали за това е Интернет маркетинг план?

Вижте рекламна оферта с ценоразпис.