Оптимизация Фейсбук Archive

Оптимизация за Facebook

Facebook e най-голямата социална мрежа. Google e най-голямата търсеща машина. Днес вече има и Google + , която също е социална мрежа. Дали това няма да се отрази на Facebook?  Естествено, че ДА. Появи се Facebook Timeline. Съответно се промени …

Оптимизация за Google +

Юли 2011 г. ще влезе в учебниците по маркетинг с появата на Google + . Нaй-голямата търсачка стартира своята социална мрежа!  За отрицателно врeме новата социална мрежа Google + достигна почти същото количество потребители като Facebook и преобърна търсенето с …