Въведение и основни определения в SEO

Девизът на Военна академия „Г. С. Раковски“ гласи: Знанието е сила, a съвременния интернет е най-голямото хранилище на знание!
След изобретението на Гутенберг през 1440 г. печатните книги са съхранявали това знание, но с появата на цифровата ера уебсайтовете са се превърнали в основният източник на човешкото знание.   Нещо повече, те са и инструмент за комуникация, което ги превръща в оръжие за масово поразяване на съвременното информационно общество.

Този факт може да доведе, както до някои неблагоприятни последици за националната сигурност, така и до редица възможности за постигане на целите на държавата. Това налага задълбоченото изучаване на интернет пространството и постоянно подобряване на уебсайтовете в него.  

Световната мрежа Интернет е глобална система от свързани компютърни мрежи, която служи за отдалечен достъп до голямо разнообразие от информационни ресурси и услуги.

Колко са потребителите на Интернет през 2018 г.?

3,8 милиарда потребители

Колко търсения се правят за 1 секунда?

2,3 милиарда броя 

Колко процента българи имат широколентов достъп до интернет?

Домакинства с широколентов интернет67.3%

Коя търсачка използват българските потребители за търсене на информация?

Използващи Google.BG98%

Уебсайтовете са места в мрежата, състоящи се от множество уеб страници  с общ URL адрес, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория в мрежа, базирана на протокола IP.  Уебсайтовете са интернет базирани приложения за масова комуникация, характеризиращи се с глобално разпространение и лекота на употреба, поради тяхната достъпност с помощта на програми наречени уеб браузъри.

Google

1,3 милиарда

индексирани уебсайта

Facebook

2 милиарда

активни потребители

Приятели

130
броя

Facebook
приятели

Време

23 минути

е 1 влизане във Facebook

Интернет пространството има следната картография:

Уеб 1.0 – това е най-старият, установен сегмент на мрежата. Той включва различни видове уебсайтове, които в зависимост от тяхното предназначение, аудитория и съдържание могат да бъдат: лични блогове, правителствени, корпоративни, фирмени сайтове, електронни магазини, новинарски сайтове, форуми, портали, търсачки, уики сайтове или социални мрежи, като всеки един от тях има своя специфика. Ресурсите на този сегмент от мрежата са лесно достъпни с помощта на търсачки (като Google, Bing, Yandex и т.н.).

Уеб 2.0 е така наречената мрежа от социални платформи, като Facebook и  Twitter.  Съдържанието в този сегмент на интернет се създава най-вече от самите потребители, затова те се наричат „новите медии“ и в тях делът на видео и фото съдържанието нараства с ускорени темпове. Днес почти всички уебсайтове са обвързани с останалите социални платформи и публикуваното в тях съдържание автоматично се разнася в социалните мрежи.

Уеб 3.0 се пови през последните години като „мрежа от мобилни приложения“, в което потребителите просто установяват връзка между притурката си и ресурса (услуга, портал и т.н.) чрез интернет.

Невидим интернет – са уебсайтовете, които не са индексирани от търсачките. Според наличната информация около 90% от цялото научно, техническо, технологично, финансово, икономическо и обществено съдържание се намира в него.

Невидимия интернет има и т.н. тъмна мрежа, която се използва от различни видове престъпници, чрез софтуер наречен Toр. Понастоящем той се използва главно за незаконни дейности, престъпления в киберпространство, трафик на наркотици, оръжия и за осъществяване на целенасочени действия за подкопаване на държавния суверенитет.

Интернет на нещата. Това са вградени информационни блокове, свързани чрез интернет, с контролни центрове на различни обекти от физическия свят. Така, например, към световната мрежа са свързани всевъзможни домакински уреди, производствени линии, системи за управление на водите, за отопление,  електропренасяне и така нататък.

Специален сегмент е така наречената мрежа от пари. Световната тенденция е намаляването на оборота на плащанията в брой и прехода към електронни пари във всичките им форми и системи от рода на „Биткойн“.

По този начин цифровата среда на интернет пространството има сложно картографиране, където отделни сегменти се развиват сами, независимо от общите тенденции.

Информацията в интернет пространството се характеризира с три основни параметъра:

  • Конфиденциалност – това са номерата на банкови сметки, лични данни, пароли, лична и служебна кореспонденция и  всичко, което би трябвало да се вижда само от този, за които е предназначено.  
  • Достоверност – тя може да обхваща, както същността и целостта на данните, така и техния произход. Примери в тази посока има достатъчно много – фалшифициране на избори, умишлено манипулирани статистически данни, а във военната област – дезинформация на противника.
  • Достъпност – информацията е ценна именно с това, че може да бъде използвана. Основен проблем за всяка информационна система е да се намери златната среда между нейната защита и използваемост. Именно това противоречие създава уязвимостите в информационните системи. [1] http://www.internetlivestats.com/ [прегледан 30.01.2018]


[1] Достъп на домакинствата в интернет [прегледан 30.01.2018] http://www.nsi.bg/bg/content/2808/достъп-на-домакинствата-до-интернет