Какво е SEO?

Днес, в съвременното информационно общество не е достатъчно просто да имате уебсайт, а e жизнено необходимо той да излиза на първите места в резултатите на търсачките, защото огромната част от техните потребители отварят само сайтове показани на първа страница в резултатите от търсене.  Дейността по популяризиране и подобряване условията за тяхното класиране се обозначава със съкращението –  SEO.  

Акронимът SEO идва от английското съкращение „Search Еngine Оptimization“, което на Български език се превежда „оптимизация на уебсайтове за търсещи машини„.

Първата употреба на този термин датира от средата на 90-те години с появата на първите мета търсачки в интернет пространството. След това  масово навлиза в онлайн бизнес услугите с което SEO се превръща във важна част от маркетинговия микс.

Така в информационните технологии се появи ново направление, а в науката за Интернет маркетинг се създадоха разделите:   оптимизация за търсачки, оптимизацията за социални медии, управление на онлайн репутацията и платената реклама на клик, обозначавани със следните съкращения SEO, SМО, ORM и PPC.

SharePoint експерта Мastykarzопределя SEO като общото название на редица дейности, които се фокусират върху повишаване на класирането на даден уебсайт в резултатите от търсене[1].  По отношение на областта на приложение, той разделя SEO на две категории: свързани с технологиите и свързани съссъдържанието.

Докато Андерсън определя SEO като технически, аналитичен и творчески процес за подобряване на видимостта на даден уебсайт в търсачките. Основната му функция е да стимулира повече посещения на уебсайта, които се превръщат в интеракции (взаимодействие или продажби)[2].

В крайна сметка може да се обобщи, че от техническа гледна точка SEO е непрекъснат процес,  комплекс от дейности за развитие и подобряване видимостта на уебсайтовете и тяхното класиране в органичните (алгоритмични) резултати след провеждане на търсене в търсачката. 

От научна гледна точка SEO е свързано с изучаване на това как работят търсещите машини, как тяхната работа влияе на развитието на web базираните информационни системи и управлението на информацията, която  търсят хората в Интернет пространството.

Според насочеността на техническите дейности за развитие на уебсайтовете  SEO  се разделя на два основни вида:  

  • On-page SEO – вътрешна оптимизация. Това са дейностите ориентирани към конфигуриране на структурните елементи вътре в уебсайта спрямо техническите изисквания на търсещите машини[1]” с цел подобряване на вътрешните фактори влияещи на общото му класиране.  
  • Off-page SEO – външна оптимизация. Тя включва комплеск от дейности и мероприятия, които се прилагат извън страниците на уебсайта с цел увеличаване на неговия ранг или входящ трафик и в крайна сметка да за повишаване видимостта и популяризиране на сайта. (Elmansy, 2014).

Вътрешните фактори включват:

  •  различни параметри свързани с кода (валидност по W3C, намаляване тежестта на HTML и CSS файловете, включване на мета тагове),
  • структурата на сайта и наличие на sitemap, SEO приятелски URL адреси,
  • параметри на текста (дължина, плътност, уникалност, наситеност), изображенията и т.н.

Външните фактори се определят като изграждане на онлайн авторитет и репутация на съответния сайт в Интернет пространството. Най-често това се постига с техника наречена link building за изграждане на хипервръзки от  други сайтове с релевантна тематика. За набирането на такива връзки се използват портали, търсачки, социални мрежи, директории за статии и всички други възможни места с отчитане на социалните сигнали и поведенческите фактори на потребителите.

В крайна сметка SEO е иновативна технология, която има определени общи принципи за повишаване ефективността на уебсайтовете и е постоянно променящ се процес, който трябва да се поддържа непрекъснато през целия живот на сайта.

Тази технология е необходима за да се направят уебсайтовете по-лесни за ползване от хората и по-разбираеми за роботите на търсачката. Това помага на търсещите машини да разберат за съдържанието на уебсайта, да го класифицират и  да го предложат по полезен начин на потребителите.[1] Technopedia. No date. Technopedia explaines on-page optimization. Accessed 17 January 2017.https://www.techopedia.com/definition/1548/on-page-optimization

[1] (Mastykarz, 2014), Microsoft

[2] Andersan 2017