Seolet.Net
Полети в
Интернет!

Интерактивен е-учебник за оптимизация на уебсайтове

SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини

Електронният учебник е интерактивно, помощно пособие към курсовете за повишаване на дигиталните компетенции и работа с онлайн приложения провеждани в лабораторията за “Иновации, платформи в образованието и квалификацията” на “Института за перспективни изследвания за отбрана”.

Препоръки от преподаватели

Подкрепено от:

Учебникът е регистриран с ISBN:978-954-2977-56-8 и е част от дейността за повишаване на дигиталните компетенции на лаборатория “Иновации, платформи в образованието и квалификацията” на Института за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия “. Г. С. Раковски”.
Автор: Петко Димов, GSM: 0887930559 или e-mail: petkodimoff@gmail.com