27. Линк Билдинг

Процесът за построяване на входящите и вътрешните хипервръзки с цел осигуряване на оптимални резултати за класиране на сайта се нарича link building

Входящите хипервръзки са един от най-мощният актив в алгоритъма на Google и са от решаващо значение за класирането на сайта.

Търсещата машина определено ще види една страница със 100 000 връзки, като по-авторитетна от една страница с 100 връзки.

В едно изследване на Backlinko от 2016 г. в което са анализирани над един милион страници в резултатите от търсене се установява, че броят на входящите линкове корелира с нивото на класиране на страницата повече от всеки друг фактор[1].

Фиг.34. Брой на входящите хипервръзки в ТОП 10

Най-добре класираното съдържание винаги има повече връзки, отколкото съдържанието с по-ниско класиране на дадена страница с резултати от търсенето. Освен това в същото изследване е намерено и влиянието на броя на препращите домейни, както следва в фигурата:

Фиг.35. Брой на домейните в ТОП 10

Анализът на горните графики показва, че препратките от разнообразни източници и домейни са от решаващо значение за класирането.

Това явление се обяснява със свойството на входящите линкове да прехвърлят Page Rank (PR) от страницата в която са поставени, на тази към която сочат.

Поради тази причина следва да се търсят входящи линкове от възможно най-авторитетните сайтове на релевантна тематика с висок PR. Колкото по-висок е той, толкова по-напред се класира страницата при търсене.

Практиката показва, че най-добре е да се търсят връзки от сайтове с ранг над PR 3.

Хипервръзките могат да се разделят на два основни вида: DoFollow и NoFollow – това са атрибути, които казват на ботовете да следят дадената връзката или не. За нуждите на  SEO линковете трябва да бъдат DoFollow за да се прехвърли PageRank. В противен случай, ако са NoFollow това няма да се случи.

След въвеждане на ъпдейт “Панда“ е много важно да се внимава с добиването на линкове от директории срещу заплащане или обикновена размяна на линкове, защото това не е добре прието от търсачката и ще се отрази негативно на класирането[2].

По–добре сайта да се  сдобие с по-малко, но по-качествени линкове от релевантни сайтове с голям тръст.

Текстовите линкове разположени в основното съдържание на видимата част на екрана имат значително по-голяма тежест.

Fправилото гласи, че колкото по-нагоре и в ляво са разположени линковете, толкова по-силни са те!

Линкове от домейни с разширение .edu и .gov се считат за много по-авторитетни от другите разширения. Скъсените URL адреси с инструменти, като bit.ly също предават PR-а на страницата.

При поставянето на котвените текстове винаги трябва да се попълват таговете title и anchor на връзката с ключова дума, но не трябва да се прекалява.

Прекалено оптимизираните сайтове също се наказват от търсачката. Всичко трябва да се редува със словосъчетания и синоними. Например, ако оптимизирате по ключова дума „копирайтинг“ слагайте съчетания като „SEO копирайтинг“, „писане за интернет“, „писане на рекламни текстове“ и др.

При регистрация на сайта в директории или набиране на първоначалния набор от връзки за нов сайт не трябва да се създават много линкове наведнъж. Всичко следва да се прави  бавно и естествено.

Добра практика е техника наречена Deep linking – да се оставят линкове не само към „Началната“ страница, а и към вътрешните страници на сайта. Препоръчително е поне 50% от външните линкове да са към вътрешни страници.

Някой специалисти твърдят, че не е добре да имате много DoFollow изходящи линкове. Въпреки това ако линковете водят към други сайтове с добра репутация и близка тематика, те добавят PR към тях, но не намалят вашия.

NoFollow линковете трябва да са възможно най-малко, защото когато има поставени на една страница един линк NoFollow и един DoFollow те си поделят ранга и този, който е DoFollow ще подаде 50 % от ранга си, а другия няма да получи нищо.

Google все по-агресивно променят алгоритмите си в посока на измерване на авторитета или тръста на връзката и силата на социалните сигнали. Днес не е важно сайта да има голям брой линкове от различни уеб страници, а макар и по-малко връзки от авторитетни, релевантни сайтове с голям тръст.

В практиката съществуват редица техники за набиране на входящи връзки, като тук ще разгледам четири от тях:

Първата техника е основна и се нарича „копиране на конкуренцията“. При оптимизацията за да изпреварите конкурентните сайтове, първо трябва да ги настигнете. За целта се прави проучване за намиране на близки по съдържание и подобни на вашия уебсайт. Проверява се къде са регистрирани тези сайтове и се отсяват по-качествените връзки сочещи към тях, след което се търси начин как те да линкват към оптимизирания сайт. Може да се използват редица уеб инструменти или ръчно да се отсеят  dofollow връзките с по-голям PR.

Втората техника се нарича „техника на небостъргача“. Този начин на линк билдинг е предложен от Брайън Дийн и се базира на идеята за открояване на оптимизирания сайт от останалите[3]. Със специални инструменти се намира най-доброто (най-харесвано, най-споделяно) съдържание по темата, а не просто конкурентни сайтове. След което трябва да се направи ново съдържание, още по-добро от намереното. С други думи ако например, намерите заглавие „50 супер идеи за закуска“,  вие публикувайте „100 идеи за закуска“, дизайна на статията трябва да бъде още по-красив, по-добре проектиран и подреден.

Техника три се нарича „Link Bait“. Създава се полезно и интересно, вирусно съдържание, което кара хората да го споделят и разпространяват, като:задълбочени ръководства, електронни книги, наръчници написани от експерти, професионално направени инфографики, полезни инструменти, професионално заснети видеоклипове, подкастове и забавни истории.

Последната техника е на „оптимизираното съдържание за уеб“. Създава се специално оптимизирано, голямо и качествено съдържание, подкрепено чрез добре подредени собствени линкове.

От експерименталното изследване на най-успешните сайтове може да се препоръча идеалната линк картината на ключовите думи във входящите хипервръзки, към която трябва да се стремим. За да изглежда естествена тя трябва да бъде приблизително следната[4]:

  • точни ключови думи – около 5 %;
  • long tail (дълги фрази)  – 15 %;
  • дълги линкове с ключова дума – 20 %;
  • съдържащи бранд – 20 %;
  • URL адрес – 20 %;
  • site.com – 20 %;

Най-лесно може да измерите вашата обща картина на използваните думи в котвите на линковете с услугите на majestic.com.


[1] Google’s 200 Ranking Factors: The Complete List https://backlinko.com/google-ranking-factors [Прегледано 20.06.2019]

[2] Patel, N & Dean, B. EDU and GOV LINK BUILDING 2017 https://www.quicksprout.com/the-advanced-guide-to-link-building-chapter-5/

[3] Patel, N., Dean, B. EDU and GOV LINK BUILDING. 2017 https://www.quicksprout.com/the-advanced-guide-to-link-building-chapter-5/

[4] majestic.com [прегледано 22.06.2019]

Leave a Comment