Видове алгоритми за класиране в търсачките

Успехът на Google се дължи предимно на създадения от тях  алгоритъм за класиране, който успява бързо да покаже в SERP най-подходящите уеб страници за търсенето на потребителя. Всяка година Google променя своя алгоритъм за търсене около 500-600 пъти[1].  Тези актуализации влияят върху резултатите от търсенето и следователно върху приходите на индустрията и следователно трябва да се следят внимателно от специалистите. Повечето от тези промени са незначителни,  но има няколко основни актуализации, които задължително трябва да се познават.


[1] DiSilvestro, A. 2017. Forcasting for the Future: How to Tract Google Algorithm Updates. Ac-cessed March 3 2017. https://www.searchenginejournal.com/forecasting-for-the-future-how-to-track-google-algorithm-updates/182208/