1.1.2.Работа с браузъри. Видове сайтове.

Как работи Интернет? Работа с браузъри. Видове сайтове. Видове потребители и общности в Интернет.