1. Как работи Интернет? Видове потребители.

Първата лекция започва с история на Интернет спрямо различните видове потребители. Разглежда се появата на различните технологии във времето и се прави опит да се предвиди бъдещото развитие на Интернет.