16. Изисквания към мета таговете

Тag Title – е заглавието на страницата, което се вижда в полето в горната част на браузъра. При търсене в Google то се визуализира в синьо на първия ред от резултатите за вашия сайт. В него трябва да се съдържа ключовата дума или ключовата фраза, по която оптимизирате. По възможност тя трябва да бъде поставена в началото.

Дължината на title tag не трябва да е повече от 512 рх. Той се визуализира на един ред и ако е по-дълъг, краят му няма да се вижда, а ще завършва с многоточие. Тъй като буквите имат различна ширина, броят на показаните символи варира от 60 до 65 символа или това са 6-7 думи.

При търсене на дадена ключова дума Google болтва съвпаденията в тайтъла, URL адресите и в мета описанията.

В последно време търсачката отдава по-голямо значение на бранд сигналите, затова е препоръчително да поставите името на бранда си в заглавието, но в края, а не в началото. Началото е за най-важната ключова дума, по която оптимизираме[1]! В Google Search Console може да получите информация дали имате дублирани, прекалено къси или прекалено дълги мета описания. Използвайте различни мета тагове на всяка страница. Днес оптимизацията се прави по страници, а не на сайтове. Ако имате една и съща тема в две страници, използвайте тайтъли и описания с различен словоред, синоними и ключови фрази.

Meta description е описанието на сайта, което при търсене се показва, като два реда текст под заглавието. Относно дължината на описанието важи същото правило за 512 пиксела, но показан на два реда. Затова тук се събират между 140 – 150 символа, но няма да е фатално, ако ги превишите. Буквите на кирилица по принцип са малко по-широки и затова е добре  мета данните на кирилица да са с 5 – 10 символа по-малко. Колкото повече думи има в title tag и в meta description, толкова по-малка е тежестта на всяка от тях. Затова е добре да се стремите да направите таговете по-къси и без излишни думи. Не винаги търсачката показва вашите мета тагове в резултатите от търсенето. Понякога се случва да използва по-релевантен според нея текст, взет от съдържанието на сайта ви.

Заглавие – Н1 tag. С този таг се отбелязва видимото заглавие на публикацията. То трябва да включва ключова дума и тя да е разположена възможно най-напред. Задължително се отбелязва с <h1> а не просто с по-големи букви или болтвано, за да може ботовете да разберат, че именно това е заглавие. Не трябва да се прекалява с употребата му, за препоръчване е да бъде само едно в текста, а като подзаглавия на разделите да се използват H2 или H3 за всеки абзац. Създаването на ясна йерархия на заглавията ще направи съдържанието по-разбираемо и по-удобно, както за потребителите така и за търсачките.

Keywords tag – след последните промени в Google няма ефект, но е полезен за други търсачки. Затова сложете най-важните думи и не прекалявайте с тяхното изреждане. В черното SEO се използват и грешно изписани думи или изреждане на голям брой ключови думи, но има опасност от наказание. Въпреки че има много ниска корелация с факторите за класиране, добре е да се използват целеви ключови думи по причини.

Alt tag се използва за описание на изображенията. Използването на алтернативен текст към изображението помага на търсещите машини да разберат какво е това изображение, както и на хората използващи екранен четец поради зрително увреждане. Освен това е добре да включите ключови думи и в заглавието на файла на изображенията. Много потребители търсят чрез изображения и така може да попаднат на вашия сайт.


[1] Fishkin, R. Using Related Topics and Semanticallly Connected Keywords in Your SEO-Whiteboard Friday. https://moz.com/blog/related-topics-in-seo-whiteboard-friday 2016

Leave a Comment