20. SEO- копирайтинг

Науката, която се занимава със създаването на подходящо съдържание за уебсайтовете се нарича SEO copywriting.  Терминът е пряка заемка от английския език, в който се сливат думите „copy“ – ръкопис и „writing“ – писане. Възниква през 18-ти век като техника от директния маркетинг за писане на рекламни текстове. За баща на копирайтинга се счита Клод Хопкинс, а делото му се продължава от Дейвид Огилви, Уилям Бернбах и Лео Бърнет и Дрейтън Бърд.

Copywriter e човек, който създава рекламни текстове, писма, поздравления, слогани, сценарии за радио и телевизионни клипове, а в последните години и съдържание за Уеб.

Основната му цел е да убеди потребителите да извършат определено действие или да купят дадена стока. Французите му казват redacteur-concepteur – човек, работещ с текст и създаващ идеи.

Копирайтърът не е писател, но е необходимо да има писателски качества и богато въображение.

Копирайтърът не е журналист, но трябва да може да събира информация за писане на  статии. 

Копирайтърът е редактор и психолог, изкусител и съблазни­тел, продавач и режисьор, SEO специалист и дизайнер в едно. Човек, който превръща думите в образи, пораждащи желания.

Поради тази причина копирайтинга е не само наука, а и изкуство. За да стане един човек добър копирайтър е необходимо широко хуманитарно образование, да бъде открит, любопитен и да разбира, че различните хора харесват различни неща. Доброто писане е свързано с натрупване на знания в нашия ум. Това става с четене! Необходимо е да се чете много и да се интересуваме от всичко.

В научните среди има една поговорка – „За да напишете една страница, трябва да прочете една книга”.

Безспорно дизайнът на един сайт е от огромно значение. Но това, което привлича вниманието на хората, кара ги да остават по-дълго на сайта или да извършват определени действия, е неговото съдържание.

Колкото повече полезна и добре поднесена информация намират потребителите в уебсайт, толкова повече доверието им ще се усилва, съответно покупките им ще нарастват или ще постигате желаното действие и целта за която е създаден сайта.

Креативните авторски текстове са изключително важни за доброто класиране на уебсайта в  търсачките, защото ботовете винаги търсят свежа информация и я проверяват за уникалност. Поради тази причина „копирайтър“ е най-бързо развиващата се професия в Българското Интернет пространство.

„Нищо не убива един лош продукт повече, отколкото добрата реклама“.   Д. Бърд

Когато един копирайтър получи поръчка, той първо трябва да изгради рекламна концепция и да намери най-печелившата тема. Това обикновено започва с определяне на най-отличителната черта на продукта, но не тази, която е определена от поръчителя, а която е според потребителя.

Това може да бъде история или резултат от продължителни тестове на продукта или признати лицензи и международни сертификати. Може да бъде също дълъг гаранционен срок или други предимства пред конкурентите, имиджът на фирмата или някакви физически характеристики, улеснения в разпространението и  т.н.

За да я намерите по-лесно, съставете колкото се може по-дълъг списък с предимствата на рекламирания продукт според производителя и опишете плюсовете и минусите според потребителя.

Много важен момент е да се определи аудиторията за която ще се пише, като се цели не продажба, а да се предизвика интерес и промени поведението на потребителите.

Лесно ще си изясните потенциалната аудитория, като направите още два списъка – на предмети, хора и идеи. Първия е за тези, които са свързани пряко с рекламирания продукт и вторият за тези, които нямат отношение към него. 

Поради горните причини задължително трябва да се направи предварително изследване и събиране на информация от Интернет пространството.

Първоначалната част от информацията се придобива с кратък документ наречен Brief – нещо като въпросник, попълнен от рекламодателя. С други думи той трябва да отговори на петте въпроса:

1. На кого говорим? 

2. Какво целим?

3. Кога е най-подходящия момент да предоставим статията?

4. Къде да открием потенциални клиенти и читатели?

5. Защо да направят това, което искаме?

Необходимо е да се разбере дали рекламата е с цел лансиране на нов бранд, който се пуска на пазара или поддържане на имидж, при вече съществуващ продукт.

Това е необходимо за да определим целта на рекламния текст. Според поставените цели, специалистите определят следните видове реклами:

– информативна с цел запомняме на марката;

– разяснителна,  описва предимствата на продукта;

– напомняща или подкрепяща за уверяване на потребителя в правилността на избора;

– престижна реклама.

Въз основа на проведеното изследване и брифа се съставя творческа платформа с Интернет маркетинг план.

В тях трябва да обмислете Вашия стратегически подход. Дали е емоционален, рационален или логически, според предмета и степента на трудност? Какви човешки чувства и потребности ще удовлетвори придобиването на тази стока? Защо трябва да купят точно Вашия продукт? С какво превъзхождате конкуренцията? Накрая ясно да формулирате основните цели и задачи на Вашата онлайн кампания.

И накрая е необходимо да направите  план за оптимизация на целия сайт, анализ на конкуренцията и подбор на подходящи ключови думи в сферата на дейност на фирмата или организацията.

Задачите на SEO копирайтинга са да оптимизирате рекламния текст на сайта за алгоритмите на търсачките, като същевременно го запазите подходящ за възприемане от хора.

Рекламен тест
Оптимизация затърсачки
Удобство за четене
Увеличаване на продажб
Развитие на сайта
SEO COPYWRITING   Проверка за уникалност на текста и честота на ключовите думи
Текстово поле:          ЦЕЛИ
Текстово поле:     ЗАДАЧИ

Не забравяйте, че пишете за три вида аудитория: клиент, читатели и търсещи машини. Освен, че за тази цел се използват мета таговете и ключовите думи, налага се да го проверите за уникалност, защото авторските текстове са по-добри и за хора и за

Фиг. 11. Процес на SEO copywriting

Целта на SEO копирайтинга е да продава или развива Вашия сайт, като го изкачва все по-нагоре към първите страници на търсачките, а от там да увеличава трафика към него и продажбите на рекламирания продукт.

Алгоритмите все повече поумняват и по този начин само засилват значението на съдържанието, което е написано с качествата на ума. Когато го напишете не забравяйте, че то има нужда от индексиране. За това внимавайте ако използвате „рамки” в сайта си – търсачките не ги индексират, както и някой други неща.

Вашата работа е да се убедите, че съдържанието ще се индексира. Помнете, че пишете освен за хора и за няколко вида търсачки.

Копирайтърът е продавач на мечти. За да е успешен един рекламен текст, той не трябва да съдържа просто думи, а мечти[1]. Не казвайте на читателите, че ще станат богати, а им кажете колко богати. Не казвайте, че ще отслабнат, а колко ще отслабнат.

Информацията в текста сама по себе си не продава. Тя има за цел да накара хората да я запомнят и когато им потрябва съответната услуга или продукт да реагират. За да се изпълни тази цел, първо трябва да накараме съответната аудитория да прочете текста. Трябва да привлечем и задържим вниманието върху ключовите идеи на предоставената информация.

Хората обичат да се чувстват умни и да откриват различни неща в Интернет пространството. За да привлечете вниманието им използвайте ефективни заглавия и подзаглавия с кратки текстове.

Използвайте описателни съществителни и глаголи, а не абстрактни изрази. Кое е по-добро? „Увеличи доходите си в кратки срокове” или „Спечели 2  пъти повече за 4 седмици.”

В Уеб пространството съществуват някои магически думи, които привличат читателите като магнит: Вие, изключителни, безплатни, власт, сила, откритие, любов, пари, ново, доказано, резултати, невероятно, откритие, тайна, интимно, майсторски, шокиращо разкритие, изгода, секс.

Сложете в заглавията си действията: създай, открий, намери, съхрани, узнай, направи, получи, използвай, възбуди.

Употребявайте ги по възможност в комбинация и ще забележите поразяващия им ефект.

Една от най-старите маркетинг тактики е използването на истории разказани от истински човек, които влияят на емоциите и ни карат да се чувстваме съпричастни. На хората никога не им омръзват любовните истории или тези за човека, който се бори и има нужда от помощ.

Давайте примери. Разказ за това как рекламирания продукт или услуга са помогнали на други хора да постигнат нещо буди доверие.

Подкрепяйте изказванията си с факти и статистика, но не заливайте аудиторията с прекалено много цифри.

Използвайте цитати и препоръки, особено ако може да цитирате самия клиент – той ще остане очарован.

Най-универсалното средство за успех е да се използва премерен хумор. Той винаги грабва вниманието, а прекрасен начин да го задържите са нагледните средства.

Използвайте различни интерактивни средства, клипове и картинки в добавка към текста. Създавайте картини в главите на читателите, като възбуждате въображението им.

Когато се налага да използвате специфични думи за дадената дейност или жаргон, използвайте аналогии и асоциации за да не загубите интереса на аудиторията. Асоциациите предизвикват определени чувства в хората. За тях важи формулата:
оригиналност = уникалност = внимание = запомняне.

Ето няколко примера, разгледайте ги и вижте какви асоциации ще предизвика у Вас описанието на тези продукти?

Интернет – онлайн – свят.

Успех – богатство – изобилие – уважение.

Лъв – хищник- мощ – крал – гордост – величественост.

Давайте на хората причини да купуват, сайта трябва да прилича на кварталния продавач, който Ви вижда всеки ден и Ви дава само по една причина да закупите продукта му. След това на другия ден още една и така, докато сам разберете, че този продукт Ви трябва.

Помнете, че повторението продава. Както е казал Гьобелс „Една лъжа повторена 100 пъти става истина“.

Според Галъп най-успешни са обявите, които се повтарят по три пъти. Вашите писма или имейли са само реклами, които търсят отговор. Те работят по същия начин. Това не означава да се повтаряте, просто кажете едно и също нещо по различен начин, когато изпращате имейли на феновете си или в статиите на сайта си. Добрият копирайтър е преподавател, а обучението работи чрез фиксиране на нещата в съзнанието.

Драматизирайте и възбуждайте, защото скучаещите хора не плащат. И никога не забравяйте правилото за отговор на въпроса „Какво ще спечеля аз от това?” Всички потребители се интересуват от собствената си изгода – това е изкуството да продаваш.

Трябва да започнете с нещо, което всички искат и още от първото изречение да хвърлите мост към желанията на клиента.

За постигането на тази цел следва умело да се използват трите секретни оръжия на копирайтъра:

  • честност;
  • изненада;
  • стимул.
Джобовете са най-чувствителната част от облеклото на човека”.

Защо честност? Отговора е много лесен. Всички хора мислят, че рекламите лъжат! За това Вие бъдете искрен. Виждали ли сте честен агент за недвижими имоти или търговец на коли? Представете си колко добре ще бъде да си купите кола от такъв.

Освен това, така ще ги изненадате с Вашата честност, че ще Ви запомнят за цял живот. Какво по-хубаво за един бранд от това да го помнят и разпознават.

На повечето хора са им необходими стимули за да прочетат дадена статия до края. Човек обикновено прави това, което обича, а не каквото трябва. За да бъде принуден да действа (купува), той трябва да изпитва или болка или удоволствие. Вие не може да ги изтезавате от разстояние, за това винаги трябва да ги стимулирате.

Обръщайте се към емоциите на хората и ги карайте да мечтаят. Мечтите продават!


[1] Бартон Д.  Гипнотические рекламные текстым, М.; 2007

Leave a Comment